สิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับโควิด-19 กับ PrEP

Written by:

PULSE Clinic

PULSE Clinic

Established in Bangkok, PULSE Clinic is a gay-owned private clinic whose mission is to promote and provide excellence in standards of care and education in sexual wellbeing, HIV and related infections, and to actively engage in the formulation of public health policy and research, with the aim of reducing HIV disease burden worldwide.

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on telegram

ADVERTISMENT

การระบาดของเชื้อโควิด-19 มีผลอย่างไรต่อการใช้ PrEP ? เราจะตอบคำถามที่คุณอยากรู้ดังต่อไปนี้ :

Q: PrEP สามารถป้องกันหรือรักษาโควิด-19 ได้หรือไม่ ?

A: ไม่ได้ PrEP ป้องกันเชื้อเอสไอวีได้เท่านั้น ไม่สามารถป้องกันเชื้อโควิด-19 ได้ เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่มขนาดของ PrEP เพื่อป้องกันโควิด-19 นอกจากนี้ PrEP ยังรักษาโควิด-19 ไม่ได้ด้วย ดังนั้นอย่าให้ PrEP กับใครเพื่อป้องกันหรือรักษาเชื้อโควิด-19 ไม่มีหลักฐานสนับสนุนให้คนที่ไม่มีเชื้อเอชไอวีใช้ยาต้านไวรัสป้องกันโรค อื่นใดนอกจากเอสไอวี PrEP ได้รับการพิสูจน์ว่าได้ผลและแนะนำให้ใช้เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีเท่านั้น ควรกินยา PrEP ตามที่แพทย์สั่ง ปัจจุบันไม่มีหลักฐานบ่งซี้ว่า PrEP มีประสิทธิภาพได้ผลต่อเชื้อโควิด-19

Q: สามารถตุนยา PrEP หรือยาต้านไวรัสระหว่างล็อกดาวน์ได้หรือไม่ ?

A: ได้แน่นอน คุณควรไปที่คลินิกประจำหรือที่ใดก็ตามที่คุณซื้อ PrEP เพื่อขอข้อมูลเพิ่ม

Q: ระหว่างล็อคดาวน์หยุดกินยา PrEP ได้มั้ย?

A: ได้ ถ้าไม่ไปมีเซ็กซ์กับใคร แต่ก่อนจะหยุด คนที่เป็นชายโดยเพศกำเนิดควรกินต่อไปอีกสองวันโดยไม่มีเซ็กส์ หรือคุณจะเลือกกินยาไปอีก 28 วันโดยไม่มีเซ็กส์ก็ได้ ถ้าคุณกินยา PrEP เพื่อป้องกันช่องคลอดหรืออวัยวะเพศ คุณควรกินต่อกันเจ็ดวันโดยไม่มีเซ็กส์ก่อนจะหยุด

Q: เปลี่ยนจากกินทุกวันเป็นการกิน PrEP ออนดีมานด์ได้หรือไม่ ?

A: ได้ เปลี่ยนได้ถ้า PrEP ของคุณเป็นสูตร TDF/FTC (Tenofovir Disoproxil Fumarat/Emtricitabine ซึ่งมีหลายยี่ห้อเช่น TRUVADA, TENO-EM, และยี่ห้ออื่นๆ จากอินเดีย, Ricovir-Em, Renvir-Em, Tavin-Em) เท่านั้น และสามารถเปลี่ยนไปใช้ PrEP ออนดีมานด์ได้ ถ้าคุณเป็นชายโดยเพศกำเนิดที่มีเซ็กซ์กับชายเท่านั้น ยา PrEP ตัวใหม่ หรือ Descovy (TAF/FTC, Tenofovir Alafenamide (TAF) 25 mg + emtricitabine (FTC) 200 mg) ไม่สามารถใช้แบบออนดีมานด์ได้

Q: PrEP ออนดีมานด์กินยังไง?

A: กินสองเม็ด 2-24 ชั่วโมงก่อนเซ็กส์ และประมาณ 24 ชั่วโมงหลังมีเซ็กส์ควรกินอีก 1 เม็ด ต่อจากนั้นอีก 24 ชั่วโมงก็กินอีกเม็ดหนึ่ง

Q: เริ่มกิน PrEP ใหม่หลังหยุดกินยังไง ?

A: ถ้าคุณไม่ได้มีเซ็กส์เลยตั้งแต่หยุดกินไป ก็สามารถเริ่มกิน PrEP ได้ใหม่ตามปกติ ควรตรวจเลือดหาเอชไอวีอีกครั้งก่อนเริ่มใหม่ ถ้าคุณเป็นผู้ชายโดยเพศกำเนิด คุณควรกินยาขนาดสองเท่าของปกติอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนมีเซ็กส์ ถ้าต้องการมีเซ็กส์หลังจากนั้นเลย จากนั้นให้ตามด้วยการกินยาทุกวัน หรือกินแบบออนดีมานด์ (2-1-1 เม็ด) ส่วนคนอื่นๆ (ผู้หญิงหรือคนข้ามเพศ) ควรกินทุกวันอย่างน้อยเจ็ดวันก่อนมีเซ็กส์เพื่อป้องกันช่องคลอดหรืออวัยวะเพศ