ยาฉีดสำหรับเอชไอวีชนิดใหม่ได้ผลสำหรับผู้หญิงมากกว่ากินยา PrEP

Written by:

Yen Feng

Yen Feng

Yen is a freelance editor and yoga instructor at @yen.yoga on Instagram/TikTok and @yenyogasg on Telegram.

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on telegram

ADVERTISMENT

เนื่องในวันเอดส์โลก (1 ธันวาคม) บทความทั้งหมดประจำสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องราวล่าสุดเกี่ยวกับเอชไอวีและผลกระทบต่อพวกเราทุกคน ถ้าคุณชอบงานของเรา อย่าลืมกดไลค์และฟอลเราทางสื่อโซเชียล (IG: @asiadotgay, และ FB: asiadotgay). นอกจากนี้คุณยังสามารถสนับสนุนความมุ่งมั่นของเราในการถ่ายทอดข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเอชไอวีไปในหลากหลายภาษาทั่วทวีปเอเชียได้ด้วยการบริจาคอีกด้วย

การต่อสู้กับโรคเอดส์ในระดับโลกได้แรงหนุนเพิ่มขึ้น หลังจากที่การศึกษาใหม่แสดงให้เห็นว่า การฉีดยาป้องกันเอชไอวีปีละหกครั้งได้ผลมากกว่าการกินยาเม็ดทุกวัน

ความสำเร็จของยาฉีดนี้สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักวิจัยมากจนสามารถยุติการวิจัยด้านคลินิกได้เร็วกว่ากำหนด โดยเชื่อว่าความสำเร็จของยาฉีดนี้ส่วนหนึ่งมาจากความสะดวกในการฉีดยาปีละหกครั้ง เมื่อเทียบกับการกินยาทุกวันหรือ 365 เม็ดต่อปี

ข่าวนี้ถูกหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์เรียกว่าเป็น “ตัวเปลี่ยนเกม” สำหรับผู้หญิงในการต่อสู้กับโรคเอดส์ระดับโลก นอกจากยาทรูวาด้าซึ่งเป็นยาเม็ดกินทุกวันของ Gilead Sciences แล้ว ปัจจุบันยังไม่มีวิธีป้องกันเอชไอวีอื่นสำหรับผู้หญิง

ส่วน Descovy ซึ่งเป็นยากินป้องกันเอชไอวีอีกชนิดหนึ่งนั้นแพทย์ให้ใช้ได้สำหรับผู้ชายโดยเพศกำเนิด และผู้หญิงข้ามเพศเท่านั้น

ดังนั้นการมีวิธีป้องกันเอชไอวีที่ได้ผลสำหรับผู้หญิงโดยเพศกำเนิดจึงมีความสำคัญมาก ในปี 2019 ผู้หญิงและเด็กหญิงนับเป็นครึ่งหนึ่งของผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีทั้งหมดทั่วโลก และเด็กวัยรุ่นหญิงในแอฟริกาได้รับผลกระทบจากโลกนี้มากผิดสัดส่วนจากข้อมูลของ UNAIDS หน่วยงานสหประชาชาติที่เป็นผู้นำในการต่อสู้กับเอชไอวี/เอดส์

ดร. Kimberly Smith กล่าวกับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ว่า “ถ้าเราจะยุติเอดส์ให้ได้ เราจำเป็นต้องหยุดการติดเชื้อในผู้หญิงให้ได้” ดร. สมิธ เป็นหัวหน้าการวิจัยและพัฒนาของ ViiV Healthcare ซึ่งเป็นผู้ผลิตยาฉีดนี้

“เพราะยาฉีดนี้เป็นตัวเลือกที่ได้ผลดีอย่างเหลือเชื่อสำหรับผู้หญิง นี่คือเหตุผลว่าทำไมการศึกษานี้จึงสำคัญมาก”

การศึกษานี้ทำโดยเครือข่ายการวิจัยป้องกันเอชไอวี (HIV Prevention Trials Network) ซึ่งเป็นหน่วยงานนานาชาติที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก National Institutes of Health โดยเปรียบเทียบยาฉีดนี้กับทรูวาด้าในผู้เข้าร่วม 3223 คนจาก 20 หน่วยวิจัยในเจ็ดประเทศของทวีปแอฟริกา

ในกลุ่มผู้หญิงที่ได้รับทรูวาด้า 34 คนติดเชื้อเอชไอวีในระหว่างการวิจัย เมื่อเปรียบเทียบกับแค่สี่คนที่ได้รับยาฉีด หลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลในระหว่างการศึกษแสดงให้เห็นว่ายาฉีดที่มีฤทธินานนี้ได้ผลมากกว่าทรูวาด้า 89% คณะกรรมการอิสระด้านความปลอดภัยจึงเสนอให้สามารถยุติการวิจัยก่อนกำหนดได้

โดยอีกการวิจัยก่อนหน้านี้ทำการศึกษายาฉีดนี้ในกลุ่มผู้ชายโดยเพศกำเนิดและผู้หญิงข้ามเพศ 4600 คนที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย และพบว่าได้ผลมากกว่าทรูวาด้า 66% ในประชากรกลุ่มดังกล่าว

การวิจัยนั้นเดิมมีกำหนดจะศึกษาจนถึงปี 2022 แต่ก็สามารถยุติลงได้ก่อนกำหนดในเดือน พฤษภาคมที่ผ่านมาด้วยเหตุผลคล้ายกัน

Same Author

Get The Latest Updates

Subscribe To Our Newsletter

No spam, notifications only about new articles.