Truvada กับ Descovy อย่างไหนเหมาะกับคุณมากกว่า

Written by:

Yen Feng

Yen Feng

Yen is a freelance editor and yoga instructor at @yen.yoga on Instagram/TikTok and @yenyogasg on Telegram.

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on telegram

ADVERTISMENT

Descovyและ Truvadaเป็นยาต้านไวรัสสองชนิดที่แพทย์มักเลือกใช้สำหรับป้องกันเชื้อเอชไอวี Truvada เป็นยาที่ได้รับการอนุมัติจาก อ.ย. สหรัฐอเมริกาให้ใช้เป็น PrEPมาเป็นเวลาหลายปี ส่วน Descovy ก็ได้รับการอนุมัติ จาก อ.ย. สหรัฐอเมริกาให้ใช้เป็น PrEP มาตั้งแต่ตุลาคม 2019

แม้ว่า Descovy จะเป็นยาใหม่กว่า แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าดีกว่าหรือปลอดภัยกว่า Truvada แต่เพราะ Truvada มีใช้มานานกว่า Descovy จึงมีข้อมูลสนับสนุนการใช้มากกว่า Descovy อยู่มาก

ยาสองตัวนี้ต่างกันอย่างไร แล้วตัวไหนเหมาะกับคุณมากกว่า เราลองมาดูกัน

ยานี้ใช้กับใคร

ยาสองตัวนี้ใช้กินวันละครั้งเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี สำหรับผู้มีความเสี่ยงต่อเชื้อเอชไอวี รวมถึงผู้ใหญ่และวัยรุ่นที่มีเพศสัมพันธ์ ตลอดจนผู้ที่ใช้สารเสพติดชนิดฉีด

อย่างไรก็ดี ข้อมูลประกอบการอนุมัติให้ใช้ Descovy เป็น PrEP นั้นไม่ได้รวมถึงผู้หญิงที่ตรงเพศกำเนิด Descovy จึงยังไม่ผ่านการอนุมัติให้ใช้ในผู้ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีจากเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอด เพราะมีการศึกษาเพื่อใช้เป็น PrEP ในกลุ่มหญิงข้ามเพศและชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายเท่านั้น ส่วน Truvada นั้นนอกจากจะได้รับการศึกษาการใช้เป็น PrEP ในประชากรกลุ่มเดียวกันแล้ว ยังรวมถึงผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีดและคู่รักต่างเพศด้วย

ตัวไหนได้ผลดีกว่า

การศึกษาทั้ง Descovy และ Truvada แสดงให้เห็นว่าได้ผลในการป้องกันและรักษาการติดเชื้อเอชไอวี Descovy ซึ่งเป็นยาใหม่มักถูกโฆษณาว่าปลอดภัยและได้ผลมากกว่า เพราะดูเหมือนจะทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับกระดูกและไตน้อยกว่า PDF ซึ่งเป็นตัวยาสำคัญใน Truvada แต่ก็มีบางการศึกษาที่แสดงว่า Descovy ทำให้ผู้ใช้บางคนน้ำหนักเพิ่ม

แม้ว่ายาทั้งสองตัวนี้จะได้ผล แต่สุดท้ายอยู่ที่ว่า แม้ว่าจะได้รับการพิสูจน์ในด้านความได้ผลและความปลอดภัย ทั้ง Descovy และ Truvada จะได้ผล ก็ต่อเมื่อกินทุกวัน หากขาดวินัยในการกินยา ก็จะเพิ่มความเสี่ยงที่เชื้อเอชไอวีจะดื้อยาได้

แล้วผลข้างเคียงล่ะ

ยาทั้งสองตัวมีผลข้างเคียงคล้ายกัน ซึ่งรวมถึง คลื่นไส้ ท้องเสีย และเหนื่อย แต่มีอย่างน้อยหนึ่งการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่า Truvada อาจทำให้เกิดอาการเหล่านี้มากกว่า แต่ความแตกต่างอาจไม่สำคัญถึงขนาดจะชี้ขาดว่าควรใช้ยาตัวไหน

ผลข้างเคียงของ Descovy และ Truvada ที่หนักขึ้น คือ ผื่นหรืออาการอื่นๆ จากปฏิกิริยาภูมิคุ้มกัน และยังอาจทำให้การทำงานของไตผิดปกติ และลดความหนาแน่นของแร่ธาตุในกระดูก

ควรเปลี่ยนจากยาตัวหนึ่งไปใช้อีกตัวหรือไม่

ถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับไตหรือกระดูก อาจเป็นเหตุผลที่จะเปลี่ยนจาก Truvada ไปใช้ Descovy แทน แต่นี่เป็นเรื่องที่คุณควรปรึกษากับแพทย์จะดีที่สุด

Same Author

Get The Latest Updates

Subscribe To Our Newsletter

No spam, notifications only about new articles.