ประกาศเชิญชวนศิลปิน

Written by:

asiadotgay

asiadotgay

asia.gay is your reference to travel, lifestyle, sex, relationships, health, culture and communities across Asia, in multiple languages.

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on telegram

ADVERTISMENT

ในฐานะผู้ให้บริการทางสุขภาพเพศชั้นนำในเอเชีย พัลซ์คลินิกเชื่อว่าคนที่มีความสามารถจะต้องได้รับการยอมรับและสนับสนุนในสังคมสุขภาพดี และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนศิลปินร่วมสมัยหน้าใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และฮ่องกง พัลซ์คลินิกได้จัดการประกวด PULSE Awards: The Art of Life (ศิลปะแห่งชีวิต) ขึ้นมาเป็นปีแรกเพื่อเป็นพื้นที่ให้ศิลปินหน้าใหม่ได้แสดงความสามารถผ่านการสร้างสรรค์และส่งผลงานเข้ามาภายใต้แนวความคิด Sexual Health Matters!

ผลงานของผู้เข้ารอบชิงจะถูกจัดแสดงที่พัลซ์แกลลอรี่ในกรุงเทพ และผลงานที่ได้รับเลือกจะถูกนำเข้าประมูลเพื่อองค์กรการกุศล Foundation for Life โดยครึ่งหนึ่งของเงินที่ได้จากการประมูลจะมอบให้แก่องค์กรการกุศลเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับการติดเชื้อ HIV แต่ไม่สามารถเข้าถึงการตรวจและการรักษาได้เนื่องจากปัญหาทางการเงิน ส่วนอีกครึ่งหนึ่ของเงินที่ได้จากการประมูลจะมอบให้แก่ศิลปินเจ้าของผลงานชิ้นนั้นๆ อีกทั้งยังมีเงินรางวัลสำหรับผู้ชนะในแต่ละสาขาอีกด้วย

PULSE Awards พยายามเน้นย้ำว่าสังคมที่มีสุขภาพดีนั้น ไม่ได้วัดด้วย GDP ของประเทศหรือสังคมนั้นเท่านั้น แต่ยังสามารถวัดได้จากความก้าวหน้าของศิลปะ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในสังคม การสังคมสงเคราะห์และการบริการสังคม รวมถึงด้านวิทยาศาสตร์ด้วย วัตถุประสงค์หลักของ PULSE Clinic คือการให้บริการด้านสุขภาพเพศและความรู้เรื่องเพศ (เพศศึกษา) ที่ได้มาตรฐานชั้นเลิศ รวมถึงการลดการตีตรา การตัดสินและสิทธิพิเศษต่างๆในสังคมที่มีผลกระทบต่อการเข้าถึงข้อมูล การตรวจและการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆ ลดการตีตราของสังคมต่อกลุ่มเพศหลากหลาย LGBTQ+ รวมถึงสนับสนุนให้มุมมองของสังคมที่มีต่อเรื่องเพศโดยรวมเป็นเรื่องปกติ

แนวคิด PULSE Awards 2021

สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อการมีปฏิสัมพันธ์ของคนในสังคมและการเดินทางระหว่างประเทศเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ความต้องการ ประสบการณ์ รวมถึงชีวิตโดยต่างๆของผู้คน ยังคงดำเนินต่อไป ถึงแม้ว่าร่างกายจะถูกกักอยู่ภายใต้กฎข้อบังคับต่างๆ แต่ความต้องการ ความใคร่และความปรารถนาก็ยังคงเกิดขึ้นตามธรรมชาติ

ประสบการณ์ทางเพศของคนเรานั้นถูกแสดงออกมาในทั้งแนวทางเก่าและใหม่ที่ซึ่งมีหลากหลายซับซ้อน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตวิญญาณ เพศ วัฒนธรรม ความตื่นเต้นและความสัมพันธ์ใกล้ชิด เป็นต้น โดยที่ลักษณะเหล่านี้นั้นเปลี่ยนแปลงและลื่นไหลอยู่ตลอดเวลา และเซ็กซ์เองก็มีความหมายที่หลากหลายสำหรับแต่ละคนซึ่งแตกต่างกันไปตามช่วงชีวิต

Sex, in its many interpretations, is part of our everyday lives. But we often talk about it in very simplistic ways. Whether it is contraception or contracting and spreading STIs, and while those things are important, they do not tell the whole story of what it takes to be a truly sexually healthy individual. Sexual health is fundamental to the overall health and well-being of individuals, couples, and families. Physical, emotional, mental, social, and spiritual well-being in relation to sexuality should be treated positively and respectfully.

PULSE Awards เปิดโอกาสให้แก่เหล่าศิลปินแสดงความสามารถด้านศิลปะผ่านการแสดงความคิดและความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพเพศ โดยเปิดรับผลงานจากศิลปินท้องถิ่นและต่างชาติที่อาศัยอยู่ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากประเทศต่างๆ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา ฮ่องกง อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ติมอร์เลสเต้ ไทยและเวียดนาม

– ผู้เข้าร่วมการประกวดต้องเป็นศิลปินร่วมสมัยหน้าใหม่หรือศิลปินที่กำลังสร้างโปรไฟล์อยู่แล้ว และการส่งผลงานเข้าประกวดไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร

– ผู้เข้าร่วมประกวดต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

สาขาการประกวด 5 สาขา

  1. จิตรกรรม (2D)
  2. ประติมากรรม (3D)
  3. ภาพถ่าย
  4. ศิลปะเซรามิก
  5. ดิจิตัลอาร์ต

ในแต่ละสาขามี 2 รางวัล ดังนี้

First Prize 100,000THB / 3,200USD (or equivalent in local currency)
Most Promising 50,000THB / 1,600USD (or equivalent in local currency)

For more information on Submission Guidelines, Key Deadlines & Terms, and Conditions, please visit this PULSE Awards Official webpage.

ลงทะเบียนส่งผลงานได้ที่ เว็บไซต์  PULSE AWARDS 20201

This post is brought to you by PULSE CLINIC. PULSE CLINICS provide quality healthcare for all and are located in Thailand, Malaysia, Hong Kong, Singapore with a worldwide collaboration and support system. Here to help, not to judge.

Same Author

Get The Latest Updates

Subscribe To Our Newsletter

No spam, notifications only about new articles.